De buurtkrant
De Buurtkrant van de stichting Buurtgroep Capelle – West verschijnt om de twee maanden en derhalve 6 keer per jaar. In een oplage van ruim 1000 exemplaren wordt de krant bij alle woningen in Capelle – West bezorgd. Tevens wordt de krant bezorgd bij de bedrijven die in de Buurtkrant adverteren, bij verschillende afdelingen en politieke partijen, de burgemeester van deze gemeente, de wijkagent en de bibliotheken. De Buurtkrant is sinds het najaar van 2011 ook op de website te bekijken en wordt sinds 2014 in kleur gedrukt.

De Buurtkrant van de stichting Buurtgroep Capelle – West verschijnt om de twee maanden en derhalve 6 keer per jaar. In een oplage van ruim 1000 exemplaren wordt de krant bij alle woningen in Capelle – West bezorgd. Tevens wordt de krant bezorgd bij de bedrijven die in de Buurtkrant adverteren, bij verschillende afdelingen en politieke partijen, de burgemeester van deze gemeente, de wijkagent en de bibliotheken. De Buurtkrant is sinds het najaar van 2011 ook op de website te bekijken en wordt sinds 2014 in kleur gedrukt.

Adverteren in de Buurtkrant
Adverteren in de Buurtkrant is mogelijk. De kosten voor een advertentie bedragen:

Formaat

Kosten

Besef daarbij dat een reactie naar aanleiding van uw advertentie, voldoende kan zijn voor het terugverdienen van de kosten van deze advertentie. Los daarvan en bovendien, steunt u met uw advertentie de activiteiten van de stichting Buurtgroep Capelle – West!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: redactie@buurtgroepcapellewest.nl