Bestuursbesluit omtrent COVID-19

Beste wijkbewoners,

 

Het kabinet heeft op 21 april jl. besloten dat er amper veranderingen komen in het beleid tot 19 mei. Alleen voor kinderen komt er enige verlichting m.b.t. school en sport. Basisscholen en Buitenschoolse Opvang openen vanaf 11 mei hun deuren. Waarschijnlijk gaan kinderen dan voor 50% per week naar school. In de week voor 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor die periode daarna nodig/wenselijk is. Naar aanleiding van het kabinetsbesluit heeft het bestuur van de stichting Buurtgroep Capelle-West op 28 april het volgende besloten:

Voor de activiteiten van de stichting Buurtgroep Capelle-West waarvoor een vergunning nodig is, zoals speelweek en Ronde van West, geldt dat deze activiteiten tot 1 september verboden zijn.

Aangezien o.a. de anderhalvemeterafstandregel blijft gelden, heeft dit ook consequenties voor de gewone activiteiten van de st. Buurtgroep Capelle-West. Zomerkamp, kookles, crea, workshops, eetsalon, klaverjassen, bingo, tafeltennis, koor etc. zijn niet uitvoerbaar met dit afstandscriterium. Daarnaast geldt dat alleen voor huwelijksvoltrekkingen, religieuze bijeenkomsten en uitvaarten maximaal 30 personen bij elkaar mogen zijn, die altijd 1.5 meter afstand tot elkaar moeten houden, aldus de Rijksoverheid.

Op de link: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus kunt u alle maatregelen van de Rijksoverheid lezen m.b.t. het corona-virus. Ook op teletekstpagina 715 van NPO 1/2/3 kunt u een actueel overzicht vinden.

Zodra er meer nieuws te melden is over eventuele nieuwe maatregelen van het kabinet in de week voor 19 mei, dan zullen wij dit melden op Facebook en op onze website.

Uiteraard vinden wij het jammer u niet positiever te kunnen melden, maar gezondheid van alle leeftijdsgroepen staat bij ons voorop. Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd en help elkaar s.v.p.

Het Bestuur