Buurthuis

Vrijwel alle activiteiten van de BCW vinden plaats in of rond het buurtcentrum. Het buurtcentrum aan de Willem Barentszstraat 3 deelt de BCW met de Buiten Schoolse Opvang van de stichting IJsselkids.In dit gebouw heeft de BCW de beschikking over een aantal zalen en een grote activiteitenzaal. Deze zalen zijn tegen een vergoeding te huur voor organisaties die beroepsmatig activiteiten ontplooien.

Verhuur maandag tot en met zaterdag vanaf 09.00 uur

Voor verhuur van de zalen voor vergaderingen / workshops gelden de onderstaande tarieven, gesplitst per zaal:  

Zaal

Personen

Tijd

Vergoeding

Voor alle verhuur geldt dat uw aanwezigheid (moment van binnenkomst t/m vertrek) wordt doorberekend in eenheden van 30 minuten. Deze vorm van verhuur kan alleen aangeboden worden indien voor die datum en tijd een vrijwilliger bereid gevonden is om toezicht te houden. 

Contact
Voor meer informatie omtrent mogelijke vrije uren/dagdelen voor vergaderingen / workshops kunt u een mail sturen naar:  verhuur@buurtgroepcapellewest.nl.

Informatie: Iet Oostlander-Leeflang.
Tel: 06-36139895