Buurtkrant

De Buurtkrant van de stichting Buurtgroep Capelle – West verschijnt om de twee maanden en derhalve 6 keer per jaar. In een oplage van ruim 1000 exemplaren wordt de krant bij alle woningen in Capelle – West bezorgd. Tevens wordt de krant bezorgd bij de bedrijven die in de Buurtkrant adverteren, bij verschillende afdelingen en politieke partijen, de burgemeester van deze gemeente, de wijkagent en de bibliotheken. De Buurtkrant is sinds het najaar van 2011 ook op de website te bekijken en wordt sinds 2014 in kleur gedrukt.

Doelstelling
De doelstelling van de Buurtkrant is de bevordering van de communicatie tussen de stichting Buurtgroep Capelle – West en de bewoners enerzijds en anderzijds de bevordering van de communicatie tussen de burgers onderling. Een en ander uiteraard met als doel het bevorderen van de leefbaarheid van de woon- / leefomgeving.

Inhoud
De inhoud van de krant bestaat hoofdzakelijk uit wijkgerelateerde informatie, maar dan wel in de breedste zin. Zo leest men over alle aanstaande activiteiten, de verslagen van een afgelopen activiteit en van de diverse werkgroepen binnen de buurtgroep. Maar ook bijvoorbeeld artikelen over de bewoners uit de wijk: hun belevingen, hobbys of andere bezigheden. De redactie van de krant staat tevens open voor nieuws van andere verenigingen of clubs die in de wijk actief zijn. De editie die in augustus wordt uitgebracht staat veelal in het teken van het zomerkamp en van de speelweek.

Deadline inleveren copy
De deadline voor het inleveren van copy voor de Buurtkrant is gesteld op de 1e van elke oneven maand. Het wordt op prijs gesteld uw copy met opmaak in WORD te sturen naar redactie@buurtgroepcapellewest.nl. Onderstaand vindt u een overzicht met betrekking tot de deadlines van de buurtkrant.


Buurtkrant
 

Deadline

Verspreiding in de wijk
februari1 januari5-10 februari
april1 maart5-10 april
juni1 mei5-10 juni
augustus (speelweekeditie)1 juli1-5 augustus
oktober1 september5-10 oktober
december1 november5-10 december

Adverteren in de Buurtkrant
Adverteren in de Buurtkrant is mogelijk. De kosten voor een advertentie bedragen:


Vergoeding
 

Formaat
 
€   70 per jaar1/6 pagina
€ 100 per jaar1/4 pagina
€ 135 per jaar1/3 pagina
€ 200 per jaar1/2 pagina
€ 400 per jaar   1 pagina

Besef daarbij dat een reactie naar aanleiding van uw advertentie, voldoende kan zijn voor het terugverdienen van de kosten van deze advertentie. Los daarvan en bovendien, steunt u met uw advertentie de activiteiten van de stichting Buurtgroep Capelle – West!

Algemene informatie vanuit de redactie
De redactie bestaat op dit moment uit Robin Rook (vormgever) en Iet Oostlander (eindredactie). De redactie hanteert op dit moment, rekeninghoudend met het redactiestatuut, onderstaande punten.

De buurtkrant bevat bij iedere oplage maximaal 24 pagina’s, met uitzondering van de buurtkrant van augustus (speelweekeditie). De pagina’s bestaan standaard uit:
1p. Voorkant
1p. Colofon
1p. Activiteitenkalender
1p. Belangrijke telefoonnummers*
8p. Advertenties
12p. Artikelen

*Indien er meer dan 10 artikelen worden aangeleverd, kan de redactie besluiten deze pagina niet te plaatsen.

Doordat de buurtkrant een maximum aantal pagina’s kent, is het voor de redactie soms niet mogelijk om alle ingezonden artikelen te plaatsen. De redactie bepaalt daarom de prioriteit van plaatsing van een artikel. De redactie hanteert hierin doorgaans de volgende rangschikking:
1. Aankondigingen van activiteiten van st. BCW
2. Verslagen van activiteiten van st. BCW
3. Aankondigingen van activiteiten extern
4. Overige

Ingezonden artikelen kunnen door de redactie worden aangepast. Een aanpassing van een artikel zal zonder contact met de auteur niet verder gaan dan de:
Vormgeving
Spelling
Grammatica

De ingezonden artikelen zijn voor plaatsing al openbaar en bereikbaar voor het bestuur van stichting Buurtgroep Capelle-West.

Een ingezonden artikel wordt alleen geplaatst indien het de auteursnaam bevat, tenzij het voor de redactie duidelijk is dat het ingezonden stuk gedragen wordt door de gehele buurtgroep.
Informatie: Jan-Joop Dorleijn via redactie@buurtgroepcapellewest.nl