Nieuws m.b.t. activiteiten Buurtgroep i.v.m. Covid-19

Vanaf zaterdag 13 november gelden er weer strengere maatregelen m.b.t. de bestrijding van Covid-19. De gemeente heeft een nieuwe Handreiking op 19 november gepubliceerd en daaruit het belangrijkste:

  • Het dragen van een mondkapje in ons Buurthuis is weer verplicht en alleen als u gaat zitten mag het mondkapje weer af.
  • U dient de 1.5 meter afstand in acht te nemen.
  • Bij activiteiten waar de nadruk ligt op het beoefenen van sport en cultuur is wel een CoronaToegangsBewijs nodig.

Voor de activiteiten van de Buurtgroep betekent dat:

  • Vergaderingen, slanke lijn balans, workshops en filosofie zijn op 1.5 mtr. toegestaan.
  • Tafeltennis, yoga en zangkoor zijn alleen toegestaan op vertoon van een CoronaToegangsBewijs door de deelnemers en een geldig legitimatiebewijs.
  • Klaverjassen, kinderkookles, mannenkookles, eetsalon en bingo zijn niet toegestaan.

Gelet op de grote toename van het aantal besmettingen, verwachten wij binnenkort nog scherpere maatregelen.

Het Bestuur