Speelweek


Zoals ieder jaar organiseert stichting Buurtgroep Capelle-West de speelweek. Van maandag 24 t/m vrijdag 28 augustus 2020 barst het huttendorp weer los.

De verkoop van de speelweekkaarten start op zaterdag 6 juni 2020 om 8.00 uur. Er is slechts één verkooppunt voor deze kaarten en dat is bij Tabakshop West aan de Doormanstraat 56 te Capelle-West. De inschrijving is alleen dan geldig wanneer je hebt betaald en in het bezit bent van een afhaalticket. Er kunnen maximaal 250 kinderen deelnemen aan de speelweek. Om de speelweek in de juiste banen te leiden, denken wij er goed aan te doen om u enige informatie te verschaffen.

Dit jaar is het thema “Op de camping. Een thema waar met stevige inzet aan wordt gewerkt door vele vrijwilligers. Kinderen van 4 t/m 12 jaar krijgen een week lang een dagprogramma aangeboden waarbij ook nog een lunch hoort. ’s Avonds hebben we een programma voor alle leeftijden. Informatie over het programma van deze week vind je in de volgende buurtkranten en doorlopend op onze Facebookpagina en op onze website www.buurtgroepcapellewest.nl.

De speelweek vindt ook dit jaar weer plaats op het speelveld aan de Willem Barentszstraat. Wij bieden een dagprogramma van 10.00 uur tot 16.00 uur aan. Het speelveld wordt met hekken omheind, maar de kinderen kunnen komen en gaan wanneer ze willen. Wij controleren niet of deelnemers wel of niet aanwezig zijn. Deelname aan de speelweek geschiedt op eigen risico. De buurtgroep is niet aansprakelijk en of verantwoordelijk voor schade of ongevallen.

De kosten voor deelname aan deze week zijn dit jaar € 27,50 p.p., vooraf te betalen bij inschrijving. Voor de inschrijving zijn de volgende gegevens nodig: naam, adres, postcode, telefoonnummer(s), leeftijd, geboortedatum, T-shirt maat van de deelnemer, telefoonnummer waar een ouder/verzorger overdag telefonisch te bereiken is en dieeteisen. Dit laatste is belangrijk. Geef goed aan of uw kind geen melk, varkensvlees of noten mag zodat wij dat in ons lunchsysteem kunnen verwerken. De kinderen met dieeteisen zullen herkenbaar zijn en tijdens de lunch zal daarvan niet worden afgeweken!

Deelname aan het dagprogramma houdt in dat de deelnemer kan meedoen aan alle dagactiviteiten mits hij/zij het T-shirt draagt. Alleen dan heeft hij/zij dagelijks recht op deelname aan activiteiten, één lunch en drie keer limonade. Bij gebruik wordt dit op het T-shirt afgetekend. Het T-shirt is persoonsgebonden.

 De T-shirts worden persoonlijk aan de deelnemers uitgereikt, na inlevering van het afhaalticket aan de daarvoor bestemde kraam op het speelveld op maandag 24 augustus 2020 vanaf 09:00 uur. Bij verlies of diefstal van het T-shirt moet dit gemeld worden bij de infostand. Voor de kinderen die tijdens de zomervakantie worden ingeschreven kunnen wij helaas niet garanderen dat de opgegeven T-shirt maat nog te regelen is.Het speelveld wordt verdeeld in vakken waarin 5 á 6 kinderen een hut kunnen bouwen en spelen. Kom dus op tijd naar het veld of maak vooraf al groepjes. Het is helaas niet mogelijk om maandagochtend vóór 08:30 uur een hutplek te reserveren. De hekken gaan strikt om 08:30 uur pas open.

Zoals je van ons gewend bent, start de week met de bouw van een huttendorp op het veld. Om deze hutten te bouwen moet iedere deelnemer zelf voor gereedschap zorgen. Elektrisch gereedschap is niet toegestaan; alleen hamers, tangen en handzagen, een kwast en spijkers. Wij adviseren jullie dit gereedschap te merken, zodat het bij verlies kan worden teruggegeven. Wij willen u ook vragen geen eigen verf mee te nemen op het veld. De verf die wij gebruiken is namelijk kindvriendelijk en uitwasbaar. Er is voldoende door ons ingekocht om iedere hut mee te kunnen beschilderen.

Bij de beoordeling van de hutten zal dit jaar ook extra gelet worden op de eigen inbreng van de kinderen. Dus papa’s en mama’s: natuurlijk vinden wij het prima dat u uw kind helpt, het moet natuurlijk wel veilig zijn, maar het blijft uiteindelijk toch de bedoeling dat de kinderen hun eigen creativiteit op de hutten los kunnen laten!

Met de deelname van uw kind aan de speelweek draagt u er ook zorg voor dat er minimaal één volwassen persoon aanwezig is bij het opbouwen van de hut op maandagochtend en het afbouwen van de hut op de vrijdagochtend. Het is voor de kinderen ondoenlijk om alles te tillen en wij als vrijwilligers hebben op dat moment ook echt ons handen vol om alles in goede banen te leiden!

**NIEUW**

  1. Deze speelweek start het programma op de maandagochtend al om 09.30 uur.
  2. Voor kinderen van 2 en 3 jaar zijn er deze speelweek dagbandjes verkrijgbaar. Het dragen van een dagbandje geeft het kind toegang tot enkele onderdelen van het programma. Dit zal wel beperkt zijn en iedere dag anders. Deelname aan de lunch is standaard uitgesloten. Een dagbandje kost € 2,50 en is geldig voor 1 dag. Wij kunnen per dag 50 dagbandjes in de verkoop doen. Afname van een bandje vindt plaats in de speelweek bij onze infostand.                                                            

SPEELWEEKLOTERIJ

Zoals ieder jaar is er ook in 2020 een speelweekloterij. U kunt ons in de wijk Capelle-West aan de deur verwachten. U kunt ook uw loten kopen tijdens de speelweek op het veld.

Voor aanvullende informatie over de speelweek kun je terecht bij de organisatie van de speelweek. Je kunt je vragen ook mailen naar: speelweek@buurtgroepcapellewest.nl.

Rest ons nog de deelnemers alvast een grandioze week toe te wensen!!!

Berry Hagendijk & Lindsey van der Stel

Coördinatoren algemeen & dag van de speelweek 2020